Zespół Szkół w Pobiedziskach Letnisku

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut | 08 kwietnia 2011 12:56

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I. Postanowienia ogólne Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku, zwany dalej „Samorządem”, działa w oparciu o art. 55 Ustawy z dnia 7 września...

czytaj więcej o Regulamin Samorządu Uczniowskiego »

Regulamin Rady Pedagogicznej

Statut | 08 kwietnia 2011 12:55

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku § 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół...

czytaj więcej o Regulamin Rady Pedagogicznej »

Regulamin Rady Rodziców

Statut | 07 kwietnia 2011 19:07

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Pobiedziskach Letnisku Niniejszy regulamin został uchwalony na podstawie Art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256,...

czytaj więcej o Regulamin Rady Rodziców »

Program wychowawczy

Statut | 15 września 2010 17:33

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W POBIEDISKACH LETNISKU Naszym mottem są słowa Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, ażeby...

czytaj więcej o Program wychowawczy »

Szkolny system oceniania

Statut | 12 września 2010 21:27

ROZDZIAŁ XI WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA § 1. Przepisy wstępne 1.1) Szkolny System Oceniania polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez uczniów wiadomości i umiejętności w stosunku...

czytaj więcej o Szkolny system oceniania »

Statut

Statut | 12 września 2010 16:03

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W POBIEDZISKACH LETNISKU SZKOŁA PODSTAWOWA GIMNAZJUM, LICEUM PROFILOWANE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UL. GAJOWA 22 62-010 POBIEDZISKA Podstawy prawne: 1) USTAWA z dnia 26 stycznia 1982...

czytaj więcej o Statut »

Realizacja: Superszkolna.pl